KONEC

 

Přišla jsi mi říct,
"Už nechoď, nečekám."
Koupil jsem si kilo smutku
a svoji scvrklou, černou duši
kutálel jsem před sebou.
Koukal jsem do země
a tiše poslouchal, jak boty
třou se mi jedna o druhou.