OKAPOVÁ ROURA

 

Okapová roura tekla.
Byla stará.
Co je na tom divného, říkáte si.
Nic zvláštního, jen tekla tak suše, úplně bez humoru.
Mohla si to dovolit, vzhledem ke svému věku,
poprosit skoby, ať ji ještě přidrží.
Jenže na to byla moc hrdá!
A pyšná!
Princezna!!!